Yaratıcı Dramanın Aşamaları Nedir

Yaratıcı Dramanın aşamalarına ve bu aşamaların yaratıcı drama süreçlerinde nasıl ve neden kullanıldığına bu yazımda ulaşabilirsiniz.

Yaratıcı Dramanın Aşamaları

Bir yaratıcı drama atölyesi 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar ısınma hazırlık, rol oynama doğaçlama ve değerlendirme aşamalarıdır. Bu aşamalarda neler yapıldığına ve neden gerekli olduğuna kısaca bir göz atalım.

Isınma Hazırlık

Isınma ve hazırlık aşaması adından da anlaşılacağı gibi katılımcıyı bir sonraki aşama olan rol oynama ve doğaçlama bölümüne hazırlar. Daha önceki yazılarımda yaratıcı dramanın aynı zamanda “devinimsel” bir süreç olduğundan bahsetmiştim. Isınma ve hazırlık aşaması aynı zamanda kişilerin bedensel olarak da hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla sürece hizmet eder. Bu aşamada çoğunlukla oyunlardan destek alırız. Bu oyunların mutlaka yapılan atölyede işlenen konuyla ilgili olması ve o konuya zihinsel olarak da katılımcıyı hazırlaması gerekir. Lider bu süreçte oynanan oyunlardan yola çıkarak katılımcılara konuyla ilgili sorular sorabilir ve bir bakıma kendiliğinden öğrenme edinimini başlatmış olur. Kişi topluluk içinde kendini ifade etmede güçlük çekiyorsa oynanan oyunların gücüyle üzerinden çekingenliğini atabilir ve rol oynama doğaçlama bölümüne hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha hazır hale gelir.

Rol oynama ve doğaçlama

Rol oynama ve doğaçlama bölümünde katılımcılar atölye liderinin kendilerine verdiği dramatik durumları canlandırırlar. Burada önemli olan nokta kimin hangi rolde olacağına ve o rol kişilerinin durum içinde neler söyleyeceğine, nasıl kişiler olacaklarına tamamen katılımcıların karar verecek olmasıdır. Kesinlikle liderin önceden bir yönlendirmesi ya da ezberletilmiş sözler yoktur. Bu sayede işlenen konuyla ilgili tutum ve davranışların gözden geçirilmesi sağlanır. Her canlandırma sonrası roller hakkında ve canlandırma esnasında yaşananlarla ilgili fark edilenler gözden geçirilir. Yaratıcı dramanın kendiliğinden ve spontane olmasını sağlayan en büyük unsurlardan biridir “rol oynama ve doğaçlama“ aşamasıdır. Kendiliğinden öğrenme edinimi bu aşamada büyük ölçüde gerçekleşmiş olur.

Değerlendirme

  Değerlendirme bölümü hem katılımcının yaratıcı drama yöntemiyle işlenen konuyu ne kadar özümsediğinin, hem de konuyla ilgili kazandığı farkındalık, bilgi ve tecrübenin bir tartımıdır. Tüm süreçte olduğu gibi bu aşama da kendiliğinden ve doğal gerçekleşir. Lider çoğu zaman son bir etkinlikle tüm atölyenin katılımcı üzerindeki etkilerini gözlemler ve katılımcının aynı zamanda kendini değerlendirmesini ve ifade etmesini sağlar.

Tüm bu aşamalar bir lider tarafından “oyun” oynamanın genel özelliklerinden faydalanarak işlenen konuya, katılımcıya, zamana, mekana göre kurgulanır ve değişiklik kazanır. Yaratıcı drama aşamaları birbirleriyle bağlantılı, doğal bir akış içinde, katılımcıların gönüllü katılımlarını esas alarak yapılandırılır. Bu sayede öğrenme eylemi daha kalıcı bir hale gelir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir