Yaratıcı Dramanın Faydaları Nedir

Bu yazımda Yaratıcı Dramanın faydalarını konunun meraklıları için derledim.

Yaratıcı Drama yapısı itibariyle katılımcıyı içine çeken, kişinin kendini hem bedensel, hem de zihinsel olarak özgür hissetiği, ona coşku ve ilham veren bir süreç olmasının yanında bilgiye kendilerinin ulaştığı, işlenen konuyla ilgili kendi yaşamlarından yola çıkarak bakış açıları geliştirdikleri, yeni bilgiler kazandıkları bir süreç. Böyle bir sürecin faydaları da saymakla bitmez.

Geleneksel eğitim sistemi daha çok sınava, bilginin doğrudan öğrenilmesine ve ezbere dayalı bir yol izlemekte. Bu da kalıcı davranış değişikliği yerine bilgilerin kısa zamanda unutulmasına yol açıyor. Yaratıcı drama yöntemi kişinin sadece bilişsel değil, duyuşsal, devinimsel ve davranışsal özelliklerini de kapsadığından kalıcı davranış değişikliği sağladığı gibi edinilen bilginin yanında birçok faydayı da beraberinde getirmekte.

Yaratıcı drama bir “grup”  etkinliğidir.

Öncelikle yaratıcı drama bir “grup”  etkinliğidir ve kişilerin birbirleriyle etkileşim ve  iletişim halinde olmalarını gerektirir. Bu sayede konu her ne olursa olsun katılımcılar mutlaka iletişim becerilerini geliştirir ve grupla beraber hareket etme yetisi kazanırlar.

Bilgiye ulaşmak için soruların yanıtlarını kendileri aradıklarından problem çözme becerileri gelişir. Rol oynama ve doğaçlama tekniği sayesinde problemlere “yaratıcı” yollarla çözüm getirdiklerinden, yaratıcılıklarının ve estetik bakış açılarının artmaları sağlanır.

Yaratıcı drama çalışmalarında yapılan canlandırmalar sonunda katılımcılar farklı bakış açılarını gözlemleme ve deneyimleme şansı bulurlarken empati yapma, demokratik tutum ve davranış sergileme becerilerini geliştirirler.

Süreç boyunca hissetiklerini, düşündüklerini karşılaştırma ve gözlemlerini paylaşma imkanı kişinin kendini ifade etme ve sorgulama becerisini güçlendirir. Bu aynı zamanda kendini topluluk önünde ifade edemeyen, içe kapalı ve özgüven eksikliği olan kişilerin de bu duygularını kontrol edebilmeleri için onlara yardımcı olur.

Şimdi ve burada olma” halini yaşatır.

Yaratıcı drama etkili bir zihinsel süreçtir. Bu sayede katılımcıların konsantrasyonlarını arttırır  ve tüm süreç boyunca ”şimdi ve burada olma” halini onlara yaşatır. Zihinsel bir süreç olmasının yanında devinimsel bir süreç olması kişilerin beden farkındalıklarının artmasını ve kendilerini ifade etmede bedenlerini nasıl kullanmaları gerektiğini fark etmelerini sağlar.         

 Yazımın başında da belirttiğim gibi yaratıcı dramanın faydaları saymakla bitmez. İşlenen konu her ne olursa olsun mutlaka katılımcılar bu konular hakkında kendini geliştirir ve farkındalık kazanır. İnsan yaşamın en vazgeçilmez unsurları olan iletişim, empati, demokratik tutum ve davranış sergileme, kendini ifade edebilme, yaratıcılık konularında adeta bir rehber gibidir yaratıcı drama: )

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir