Yaratıcı Drama ve Psikodrama Arasındaki Farklar

Yaratıcı Drama ve Psikodrama arasında farklar var. Yaratıcı Dramanın kişilerin öznel yaşamlarına mesafesini bu yazımda okuyabilirsiniz.

Yaratıcı Drama ile ilgili en merak edilen konulardan biri kişinin yaşantısındaki duygu durumlarına ve iç dünyasına etki edip etmediğidir. Bu durum genellikle kişilerin yaratıcı dramaya bakışına mesafe getirir. Bu nedenle yaratıcı dramanın kesinlikle katılımcıların yaşam deneyimlerindeki duygusal durumlarından özellikle kaçındığını ve liderin atölye hazırlarken bu ince çizgiyi aşmadan atölyesini tasarlayıp yürüttüğünü özellikle belirtmek istiyorum. Kişilerin psikolojik tutum ve davranışlarına etki eden alan Psikodrama’dır.

Psikodrama Nedir?

Psikodrama Psikiyatri uzmanı olan Jacov Levy Moreno tarafından geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir. Moreno bu alanı “gerçeğin yeniden canlandırılması” olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle de psikodramayı insanın ve evrenin en doğal iyileşme yöntemi olarak görmüştür. Süreç içerisinde terapiye katılmış bir kişinin geçmiş anıları, gelecek hayalleri, kaygıları, umutları “şimdi ve burada” olma ilkesine bağlı kalınarak sahne üzerine roller aracılığı ile taşınmaktadır. Bu sayede katılımcı bu güçlüklerle başa çıkma becerisini tecrübe eder ve karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmaya çalışır.  Psikolojik olarak kişinin gelişmesini ya da tedavi olmasını amaçlar. Psikodrama süreci mutlaka psikodrama eğitimi almış deneyimli bir psikoterapist tarafından yürütülmelidir.

Yaratıcı Drama Sadece Kurgusal Olanla İlgilenir

Yaratıcı Dramada da psikodrama alanında olduğu gibi kişilere roller verilir ve bu rolleri canlandırmaları istenir. Ancak bunu yaparken sadece kurgusal olanla ilgilenilir. Yaratıcı drama kişilerin gerçek hikayelerini süreç içerisinde kesinlikle kullanmaz. Oluşturulan kurguyla katılımcının atölyede işlenen konuya kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bakmasını sağlar. Bir yaratıcı drama atölyesi katılımcının kendini duygusal olarak kötü hissetmemesini merkeze koyarak tasarlanır.

Yaratıcı drama ve psikodramayı birbirinden ayıran özellik kişilerin yaşam deneyimlerini hangi amaçla kullandıklarında gizlidir. Belirttiğim gibi psikodrama kişilerin duygu durumlarını merkeze alırken, yaratıcı drama bundan özellikle kaçınır.

Bu yazı yorumlara kapalı.